Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI A TRIBUNALULUI
FUNCȚIEI PUBLICE

8 februarie 2011


Cauza F‑60/10


Fulvia Chiavegato

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare pe cale amiabilă — Radiere”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care doamna Chiavegato solicită anularea deciziei Comisiei din 13 noiembrie 2009 prin care se stabilește neincluderea acesteia în lista funcționarilor promovați la gradul AST 6 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Decizia:      Cauza F‑60/10, Chiavegato/Comisia, se radiază din registrul Tribunalului. Părțile suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului lor.

Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69)