Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 8. februarja 2011

Zadeva F‑60/10

Fulvia Chiavegato

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero F. Chiavegato predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 13. novembra 2009 o njeni nevključitvi na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v razred AST 6.

Odločitev:      Zadeva Chiavegato proti Komisiji (F‑60/10) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu z medsebojnim dogovorom.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)