Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

11 päivänä maaliskuuta 2011

Asia F-24/10

Loukas Kaskarelis

vastaan

Euroopan komissio

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Loukas Kaskarelis vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen, jolla häneltä evättiin ulkomaankorvaus, asettautumiskorvaus ja korvaus palvelukseentulosta aiheutuneista matkakuluista.

Ratkaisu: Asia F‑24/10, Kaskarelis vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Komissio maksaa kantajalle asettautumiskorvausta. Merkitään, että sillä ehdolla, että kantaja esittää tavanomaisesti vaadittavat todisteet, komissio maksaa kantajalle päivärahat ja korvaa kantajalle sille palvelukseentulosta aiheutuneet matkakulut ja sille aiheutuneet muuttokulut. Merkitään, että osapuolet myöntävät, että tämä sovintoratkaisu ja kannat, jotka osapuolet ovat omaksuneet oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä tai oikeudenkäynnin aikana tai tämän sovintoratkaisun täytäntöön panemiseksi, eivät voi vaikuttaa tulevaan päätökseen, joka koskee kantajan ulkomaankorvausta ja joka mahdollisesti tehdään, jos kantaja nimitetään virkamieheksi. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kahdesta kolmasosasta kantajan oikeudenkäyntikuluja. Kantaja vastaa kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)