Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

TARNAUTOJŲ TEISMO
ANTROSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2011 m. kovo 11 d.

Byla F‑24/10

Loukas Kaskarelis

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas susitarimas dėl ginčo Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Kaskarelis iš esmės prašo panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakoma jam skirti ekspatriacijos išmoką, įsikūrimo išmoką ir atlyginti kelionės išlaidas, susijusias su įsidarbinimu.

Sprendimas: Byla Kaskarelis prieš Komisiją, F‑24/10, išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Komisija sumoka ieškovui įsikūrimo išmoką. Patvirtinama, kad Komisija sumokės ieškovui dienpinigius ir atlygins kelionės išlaidas, susijusias su įsidarbinimu, taip pat persikraustymo išlaidas, su sąlyga, kad bus pateikti įrodymai, kurių paprastai reikia šiuo klausimu. Patvirtinama, kad šalys pripažįsta, jog nei šis draugiškas susitarimas, nei šalių pozicijos iki ieškinio pareiškimo, nagrinėjant ginčą teisme ar vykdant šį draugišką susitarimą, negalės turėti įtakos sprendimui, kuris ateityje gali būti priimtas dėl ieškovo ekspatriacijos išmokos, jeigu jis būtų paskirtas pareigūnu. Komisija, be savo bylinėjimosi išlaidų, padengia du trečdalius ieškovo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas padengia vieną trečdalį savo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas susitarimas dėl ginčo Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento69 straipsnis)