Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 11. marca 2011

Zadeva F‑24/10

Loukas Kaskarelis

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Kaskarelis v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije o nedodelitvi izselitvenega dodatka in nadomestila za nastanitev ter povrnitev potnih stroškov za nastop dela.

Odločitev:      Zadeva Kaskarelis proti Komisiji (F‑24/10) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Komisija bo tožeči stranki plačala nadomestilo za nastanitev. Ugotovi se, da bo Komisija – razen če se ne predložijo dokazi, ki se običajno zahtevajo v zvezi s tem – tožeči stranki plačala dnevna nadomestila in ji povrnila potne stroške za nastop dela in stroške preselitve. Ugotovi se, da stranki priznata, da niti ta sporazumna rešitev niti stališča strank v predhodnem ali sodnem postopku ali ob izvršitvi te sporazumne rešitve ne bodo mogli posegati v morebitno prihodnjo odločbo o izselitvenem dodatku tožeče stranke, če bo ta imenovana za uradnika. Komisija bo poleg svojih stroškov nosila dve tretjini stroškov tožeče stranke. Tožeča stranka bo nosila tretjino svojih stroškov.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)