Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2011. március 16.

F‑21/10. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Jogellenesség – A valamely ügyben felmerült költségekkel kapcsolatos levélnek a felperest ebben az ügyben képviselő ügyvéd részére történő megküldése – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset – Az eljárási szabályzat 94. cikke”

Tárgy: Az ESZAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio azt kéri egyrészt, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság azon határozatát, amely elutasította a felperes szerint abból eredő kár megtérítése iránti kérelmét, hogy a felperest az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága T‑241/03. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2006. május 17‑én hozott végzés alapját képező ügyben képviselő ügyvéd részére küldték el az említett ügyben felmerült költségek megfizetésére vonatkozó levelet; másrészt pedig hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes részére kártérítés fizetésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi valamennyi költség viselésére. A felperes köteles a Közszolgálati Törvényszék részére 2000 eurót megfizetni.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A kártérítési kérelmet elutasító, pert megelőző határozat megsemmisítése iránti kérelem

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Eljárás – Költségek – A Közszolgálati Törvényszéknek a tisztviselő visszaélésszerű keresete révén szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 94. cikk)

1.      A kártérítési kérelmet a pert megelőző szakaszban elutasító, valamely intézmény által hozott határozat megsemmisítése iránti kereseti kérelmek nem értékelhetők önállóan, a kártérítésre irányuló kereseti kérelmektől függetlenül.

(lásd a 19. és 20. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑256/02. sz., I kontra Bíróság ügyben 2004. október 14‑én hozott ítéletének 47. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének értelmében, ha ez utóbbinak olyan költségeket okoznak, amelyet el lehetett volna kerülni, különösen ha a kereset nyilvánvalóan visszaélésszerű, e Törvényszék a költségeket okozó felet azok teljes egészében vagy részben történő megtérítésére kötelezheti, e megtérítés összege azonban nem haladhatja meg a 2000 eurót.

E rendelkezés alkalmazandó azon tisztviselő keresetének esetében, akinek számos más, az uniós bíróságokhoz benyújtott keresetét utasították már el mint – legalább részben – nyilvánvalóan elfogadhatatlant vagy jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant, és akinek a keresete egyértelműen szükségtelen vagy rosszhiszemű, mivel a felperes bármely igazolás nélkül indított pert.

(lásd a 33., 35. és 36. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑513/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. december 9‑én hozott végzése; C‑528/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. december 9‑én hozott végzése;

az Elsőfokú Bíróság T‑143/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9‑én hozott végzése; T‑144/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9‑én hozott végzése; T‑114/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. június 26‑án hozott végzése; T‑46/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 28‑án hozott végzése;

az Európai Unió Törvényszékének a T‑16/09. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. március 23‑án hozott végzése; T‑32/09. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. október 28‑án hozott végzése;

a Közszolgálati Törvényszék F‑2/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. május 11‑én hozott végzése; F‑40/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. december 6‑án hozott végzése; F‑21/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. december 14‑én hozott végzése; F‑18/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4‑én hozott végzése; F‑87/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4‑én hozott végzése; F‑70/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. február 18‑án hozott végzése; F‑146/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. március 31‑én hozott végzése, a végzéssel szemben T‑239/09. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt; F‑86/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. július 20‑án hozott végzése, a végzéssel szemben T‑402/09. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt; F‑122/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. október 7‑én hozott végzése; F‑3/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. október 7‑én hozott végzése.