Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

16 martie 2011


Cauza F‑21/10


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Funcționari — Acțiune în despăgubire — Nelegalitate — Trimitere a unei scrisori referitoare la cheltuielile de judecată aferente unei cauze avocatului care l‑a reprezentat pe reclamant în această cauză — Acțiune vădit nefondată — Articolul 94 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii sale de despăgubire pentru prejudiciul care ar rezulta, în opinia sa, din trimiterea către reprezentantul său în cauza în care a fost pronunțată Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 17 mai 2006, Marcuccio/Comisia (T‑241/03), a unei scrisori privind plata cheltuielilor de judecată aferente cauzei menționate și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la plata de daune interese

Decizia: Respinge acțiunea ca fiind vădit nefondată. Reclamantul suportă totalitatea cheltuielilor de judecată. Obligă reclamantul la plata către Tribunal a sumei de 2 000 de euro.


Sumarul ordonanței

1.      Funcționari — Acțiune — Acțiune în despăgubire — Cerere de anulare a deciziei precontencioase de respingere a cererii de despăgubiri

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Procedură — Cheltuieli de judecată — Cheltuieli nejustificate sau șicanatoare impuse Tribunalului Funcției Publice prin acțiunea abuzivă a unui funcționar

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 94)

1.      Concluziile în anulare îndreptate împotriva deciziei unei instituții de respingere a unei cereri de despăgubire în cadrul fazei precontencioase nu pot fi apreciate în mod autonom față de concluziile în despăgubire.

(a se vedea punctele 19 și 20)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 14 octombrie 2004, I/Curtea de Justiție, T‑256/02, punctul 47 și jurisprudența citată

2.      În temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în cazul în care acesta a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, în special dacă acțiunea este vădit abuzivă, poate să oblige partea care le‑a provocat la restituirea integrală sau parțială a acestora, fără ca suma restituită să poată depăși 2 000 de euro.

Se impune ca această dispoziție să fie aplicată în cazul acțiunii unui funcționar ale cărui foarte numeroase alte cereri introductive introduse în fața instanțelor Uniunii au fost deja respinse, cel puțin în parte, ca fiind vădit inadmisibile sau vădit nefondate și a cărui acțiune are în mod clar un caracter nejustificat și șicanator, întrucât reclamantul a optat pentru calea contencioasă fără nicio justificare.

(a se vedea punctele 33, 35 și 36)

Trimitere la:

Curte: 9 decembrie 2009, Marcuccio/Comisia, C‑513/08 P; 9 decembrie 2009, Marcuccio/Comisia, C‑528/08 P

Tribunalul de Primă Instanță: 9 septembrie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑143/08; 9 septembrie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑144/08; 26 iunie 2009, Marcuccio/Comisia, T‑114/08 P; 28 septembrie 2009, Marcuccio/Comisia, T‑46/08 P

Tribunalul Uniunii Europene : 23 martie 2010, Marcuccio/Comisia, T‑16/09 P; 28 octombrie 2010, Marcuccio/Comisia, T‑32/09 P

Tribunalul Funcției Publice: 11 mai 2007, Marcuccio/Comisia, F‑2/06; 6 decembrie 2007, Marcuccio/Comisia, F‑40/06; 14 decembrie 2007, Marcuccio/Comisia, F‑21/07; 4 noiembrie 2008, Marcuccio/Comisia, F‑18/07; 4 noiembrie 2008, Marcuccio/Comisia, F‑87/07; 18 februarie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑70/07; 31 martie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑146/07, care face obiectul unui recurs pendinte în fața Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑239/09 P; 20 iulie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑86/07, care face obiectul unui recurs pendinte în fața Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑402/09 P; 7 octombrie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑122/07; 7 octombrie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑3/08