Language of document : ECLI:EU:F:2011:47

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 15. aprila 2011

Združeni zadevi F‑72/09 in F‑17/10

Simone Daake

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec – Zaposlovanje – Nekdanji začasni uslužbenec, zaposlen pod statusom pogodbenega uslužbenca – Obvestilo z opominom o datumu prenehanja pogodbe – Akt, ki posega v položaj – Očitno nedopustni predlogi – Odločba o nepodaljšanju pogodbe – Očitna napaka pri presoji – Odškodnina – Očitno pravno povsem neutemeljeni predlogi“

Predmet:      Tožbi, vloženi prva na podlagi členov 236 ES in 152 AE, druga pa na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katerima S. Daake v bistvu predlaga razglasitev ničnosti obvestila urada UUNT z dne 12. septembra 2008, da se njena pogodba začasnega uslužbenca izteče 31. oktobra 2008 in se ne podaljša, ter naložitev uradu UUNT, naj ji plača odškodnino.

Odločitev:      Tožbi se zavrneta kot delno očitno nedopustni in kot delno očitno pravno povsem neutemeljeni. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Dopis, poslan začasnemu uslužbencu, z opominom o datumu izteka njegove pogodbe o zaposlitvi – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Odločba o nepodaljšanju pogodbe – Vključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

3.      Uradniki – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Podaljšanje pogodbe za določen čas

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 88)

4.      Uradniki – Pravno sredstvo – Pritožba zoper odločbo o zavrnitvi odškodninskega zahtevka – Rok – Prekluzija – Ponovni začetek – Pogoj – Nove pravne ali dejanske okoliščine

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(1))

1.      Akti ali odločbe, zoper katere je mogoče vložiti ničnostno tožbo, so le ukrepi z zavezujočimi pravnimi učinki, ki bi lahko neposredno in takoj vplivali na interese tožeče stranke, s tem ko bi resno spremenili njen pravni položaj.

Zato dopis institucije, s katerim je pogodbeni uslužbenec le opomnjen o določbah njegove pogodbe v zvezi z datumom njenega izteka in v katerem ni nove okoliščine glede na navedene določbe, ni akt, ki posega v položaj.

(Glej točki 34 in 35.)

Napotitev na:

Sodišče: 9. julij 1987, Castagnoli proti Komisiji, 329/85, točka 11; 14. september 2006, Komisija proti Fernándezu Gómezu, C‑417/05 P, točke od 45 do 47;

Sodišče prve stopnje: 19. oktober 1995, Obst proti Komisiji, T‑562/93, točka 23.

2.      Kadar je mogoče pogodbo podaljšati, je odločba uprave, da pogodbe ne podaljša, akt, ki posega v položaj v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov in se razlikuje od zadevne pogodbe ter se je zoper njega mogoče v zakonskih rokih pritožiti ali celo vložiti tožbo. Taka odločba, ki je sprejeta po ponovni preučitvi interesa službe in položaja zadevne osebe, je namreč glede na začetno pogodbo nova okoliščina in zanjo ni mogoče šteti, da navedeno pogodbo le potrjuje.

(Glej točko 36.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 15. oktober 2008, Potamianos proti Komisiji, T‑160/04, točka 21.

3.      Sodišče Unije se mora pri odločbi o nepodaljšanju pogodbe pogodbenega uslužbenca, ki je akt, ki posega v položaj, omejiti le na preverjanje neobstoja očitne napake pri presoji v oceni interesa službe, s katero je bilo mogoče utemeljiti navedeno odločbo, in zlorabe pooblastil ter neobstoja kršenja dolžnosti skrbnega ravnanja uprave, kadar se mora ta izreči o podaljšanju pogodbe, ki jo veže na katerega od njenih uslužbencev.

(Glej točko 41.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 27. november 2008, Klug proti EMEI, F‑35/07, točka 68.

4.      Ker odločba o zavrnitvi odškodninskega zahtevka glede na predhodno zavrnitev zaradi molka organa ne vsebuje ponovne preučitve položaja zadevne osebe glede na nove pravne ali dejanske okoliščine, je ta odločba le potrdilni akt zavrnitve zaradi molka organa in zadevni osebi torej nikakor ne daje pravice do novega pritožbenega roka.

(Glej točko 52.)

Napotitev na:

Sodišče: 20. marec 1984, Razzouk in Beydoun proti Komisiji, 75/82 in 117/82, točka 12.