Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 29ης Μαρτίου 2012 [αίτηση του Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Ufficio IVA di Piacenza κατά Belvedere Costruzioni Srl

(Υπόθεση C-500/10) 

(Φορολογία - ΦΠΑ - Άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ - Έκτη οδηγία - Άρθρα 2 και 22 - Αυτόματη περάτωση των εκκρεμουσών ενώπιον του επιληφθέντος σε τρίτο βαθμό φορολογικού δικαστηρίου δικών)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ufficio IVA di Piacenza

κατά

Belvedere Costruzioni Srl

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Commissione tributaria centrale di Bologna - Φόρος προστιθέμενης αξίας - Άρθρα 2 και 22 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) - Υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την αποτελεσματική ανάκτηση του ΦΠΑ - Εθνική κανονιστική ρύθμιση προβλέπουσα την υπό ορισμένες προϋποθέσεις περάτωση της ένδικης διαδικασίας επί φορολογικών θεμάτων χωρίς την έκδοση αποφάσεως εκ μέρους του επιληφθέντος της αναιρέσεως δικαστή επί της ουσίας, με αποτέλεσμα η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να αποκτά ισχύ δεδικασμένου - Φερόμενο αποτέλεσμα συνιστάμενο στην παραίτηση από την ανάκτηση των εναρμονισμένων φόρων

Διατακτικό

Το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ και τα άρθρα 2 και 22 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχουν την έννοια ότι δεν προσκρούει στις ανωτέρω διατάξεις η επί θεμάτων φόρου προστιθέμενης αξίας εφαρμογή, κατ' εξαίρεση εθνικής διατάξεως, όπως είναι η επίδικη της κύριας δίκης, η οποία προβλέπει την αυτόματη περάτωση των εκκρεμουσών ενώπιον του επιληφθέντος σε τρίτο βαθμό φορολογικού δικαστηρίου δικών οσάκις οι δίκες αυτές έχουν ως αφετηρία προσφυγή ασκηθείσα πρωτοδίκως προ δεκαετίας και πλέον, στην πράξη δε προ δεκατεσσάρων ετών και πλέον, πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ανωτέρω διατάξεως, η δε φορολογική αρχή ηττήθηκε τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ' έφεση, οπότε η αυτόματη περάτωση έχει ως συνέπειες την ισχύ δεδικασμένου της αποφάσεως του κατ' έφεση δικάσαντος δικαστηρίου και την οριστική απόσβεση της αξιούμενης από τη φορολογική αρχή οφειλής.

____________

1 - ΕΕ C 346 της 18.12.2010.