Language of document :

2012 m. kovo 29 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ufficio IVA di Piacenza prieš Belvedere Costruzioni Srl

(Byla C-500/10)

(Apmokestinimas - PVM - ESS 4 straipsnio 3 dalis - Šeštoji direktyva - 2 ir 22 straipsniai - Automatinis bylų trečiosios instancijos mokestinių ginčų teisme nutraukimas)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ufficio IVA di Piacenza

Atsakovė: Belvedere Costruzioni Srl

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Commissione tributaria centrale di Bologna - Pridėtinės vertės mokestis - 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23) 2 ir 22 straipsnių aiškinimas - Valstybių narių pareiga užtikrinti veiksmingą PVM susigrąžinimą - Nacionalinės teisės normos, kuriose numatyta, kad tam tikrais atvejais mokesčių srities bylą iš esmės nagrinėjant trečiojoje instancijoje teisminė procedūra užbaigiama nepriimant sprendimo ir įsiteisėja antrojoje instancijoje priimtas sprendimas - Tariamas reikalavimo susigrąžinti suderintus mokesčius atsisakymas

Rezoliucinė dalis

ESS 4 straipsnio 3 dalis ir 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo - Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas 2 bei 22 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais PVM srityje nedraudžiama taikyti išimtinę nacionalinės teisės nuostatą, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kuria numatytas automatinis bylų trečiosios instancijos mokestinių ginčų teisme nutraukimas, kai šios bylos buvo pradėtos skundu, pateiktu pirmosios instancijos teismui daugiau nei dešimt metų, o praktiškai daugiau nei keturiolika metų prieš įsigaliojant šiai nuostatai, ir mokesčių administratorius bylą pralaimėjo dviejose pirmosiose instancijose, o dėl minėto automatinio bylų nutraukimo antrosios instancijos teismo sprendimas įsiteisėja ir panaikinama mokesčio administratoriaus reikalaujama sumokėti skola.

____________

1 - OL C 346, 2010 12 18.