Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. marca 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna - Italija) - Ufficio IVA di Piacenza proti Belvedere Costruzioni Srl

(Zadeva C-500/10)

(Obdavčenje - DDV - Člen 4(3) PEU - Šesta direktiva - Člena 2 in 22 - Samodejna ustavitev postopkov, ki tečejo pred davčnim sodiščem tretje stopnje)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ufficio IVA di Piacenza

Tožena stranka: Belvedere Costruzioni Srl

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Commissione tributaria centrale di Bologna - Davek na dodano vrednost - Člena 2 in 22 Direktive 77/388/EGS : Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1) - Obveznost držav članic, da zagotovijo učinkovito pobiranje DDV - Nacionalna ureditev, ki v določenih primerih določa konec sodnega postopka v davčnih sporih, ne da bi sodišče tretje stopnje vsebinsko odločilo o zahtevku, tako da postane odločba drugostopenjskega sodišča pravnomočna - Zatrjevani učinek odpovedi izterjave usklajenih davkov

Izrek

Člen 4(3) PEU ter člena 2 in 22 Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero je treba razlagati tako, da na področju davka na dodano vrednost ne nasprotujejo uporabi izjemne nacionalne določbe, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki določa samodejno ustavitev postopkov, ki tečejo pred davčnim sodiščem tretje stopnje, če so se začeli z vložitvijo tožbe na prvi stopnji več kot deset let - in v praksi več kot štirinajst let - pred začetkom veljavnosti te določbe, in davčna uprava v postopkih pred prvostopenjskim in pritožbenim sodiščem ni uspela, pri čemer zaradi navedene samodejne ustavitve odločba drugostopenjskega sodišča postane pravnomočna, terjatev, ki jo uveljavlja davčna uprava, pa ugasne.

____________

1 - UL C 346, 18.12.2010.