Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE


(tretji senat)

z dne 30. junija 2011

Zadeva F‑14/10

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Nesreča – Postopek za priznanje delne trajne invalidnosti v smislu člena 73 Kadrovskih predpisov – Trajanje postopka – Odškodninska tožba – Tožba, ki je očitno povsem brez pravne podlage – Člen 94 Poslovnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga, naj se Komisiji naloži vračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpel zaradi nerazumnega trajanja postopka za priznanje delne trajne invalidnosti v skladu s členom 73 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, kot posledice nesreče, ki se mu je pripetila v zasebnem življenju 12. septembra 2003.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot očitno pravno povsem neutemeljena. Tožeči stranki se naloži plačilo njenih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila Komisija. Tožeči stranki se naloži, naj Sodišču za uslužbence na podlagi člena 94 Poslovnika plača 1000 EUR.

Povzetek

Uradniki – Socialna varnost – Zavarovanje za nezgode in poklicne bolezni – Zdravniško mnenje – Spoštovanje razumnega roka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 73; Predpisi o zavarovanju za nezgodno tveganje in poklicne bolezni, člena 19 in 21)

Razumnost trajanja upravnega postopka se presoja glede na okoliščine posamezne zadeve in zlasti glede na njen kontekst, različne stopnje postopka, ki jih je izvedla institucija, vedenje strank med postopkom ter zapletenost in pomembnost spora za različne vpletene osebe.

Institucija je v zvezi z javnimi uslužbenci odgovorna za hitrost dela zdravnikov, ki jih določi za izdajanje mnenj iz členov 19 in 21 Predpisov o zavarovanju za nezgodno tveganje in poklicne bolezni. Toda če se ugotovi, da je zamudo povzročilo uradnikovo zavlačevanje ali celo oviranje, za institucijo ni mogoče šteti, da je odgovorna za navedeno zamudo.

(Glej točki 49 in 50.)

Napotitev na:

Sodišče: 17. december 1998, Baustahlgewebe proti Komisiji, C‑185/95 P, točka 29; 16. julij 2009, Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland proti Komisiji, C‑385/07 P, točke od 181 do 188;

Sodišče prve stopnje: 22. oktober 1997, SCK in FNK proti Komisiji, T‑213/95 in T‑18/96, točka 57; 11. april 2006, Angeletti proti Komisiji, T‑394/03, točka 154;

Sodišče za uslužbence: 1. julij 2010, Füller-Tomlinson proti Parlamentu, F‑97/08, točka 167, predmet pritožbe, o kateri trenutno odloča Splošno sodišče Evropske unije, zadeva T‑390/10 P.