Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2011. június 29.

F‑125/10. sz. ügy

Daniel Schuerewegen

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – A munkavégzés helyétől való távoltartásra vonatkozó intézkedés – A szolgálati igazolvány bevonása – Az informatikai rendszerhez való hozzáférés megvonása – Előzetes közigazgatási panasz – Elektronikus úton való továbbítás – Az adminisztráció általi tényleges tudomásszerzés – Elkésettség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy :      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Schuerewegen a következőket kéri: egyrészt a Parlament 2010. március 15‑i azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben bevonták a szolgálati igazolványát, megvonták tőle az intézmény informatikai rendszeréhez való hozzáférést és elrendelték az intézmény helyiségeitől való távoltartását, másrészt az említett határozatok miatt őt állítólag ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése.

Határozat :      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A benyújtás időpontja – Az adminisztrációhoz való megérkezés

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Alaki feltételek – Elektronikus úton való továbbítás – Megengedhetőség – A tisztviselő azon kötelezettsége, hogy meggyőződjön az adminisztrációhoz való tényleges megérkezésről

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk (2) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Ahhoz, hogy valamely panaszt a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében érvényesen előterjesztettnek lehessen tekinteni, az szükséges, hogy a címzettjének módjában álljon a tartalmát megismerni. Következésképpen az annak értékelésekor figyelembe veendő időpont, hogy a panaszt az előírt határidőn belül terjesztették‑e elő, az említett panasz érintett intézményhez való megérkezésének időpontja. Az előterjesztés időpontja képezi egyben az érintett intézmény számára a panasz megválaszolására nyitva álló négy hónapos határidő kezdetét. A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdésében tehát egyértelműen az szerepel, hogy ugyanazt az időpontot kell figyelembe venni egyrészt annak értékelésekor, hogy a panaszt az előírt határidőn belül terjesztették‑e elő, másrészt azon időpont megállapításakor, amelytől az intézmény válaszadási határideje telni kezd.

(lásd a 22., 23. és 25. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 195/80. sz., Michel kontra Parlament ügyben 1981. november 26‑án hozott ítéletének 13. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑54/90. sz., Lacroix kontra Bizottság ügyben 1991. szeptember 25‑én hozott ítéletének 28. és 29. pontja; T‑150/94. sz., Vela Palacios kontra EGSZB ügyben 1996. június 18‑án hozott ítéletének 27. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑3/05. sz., Schmit kontra Bizottság ügyben 2006. május 15‑én hozott végzésének 28. pontja; F‑59/06. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2007. április 25‑én hozott végzésének 34–36. pontja.

2.      A tisztviselő által előterjesztett közigazgatási panaszra nem vonatkoznak különös alaki követelmények. Elegendő, ha egyértelműen és pontosan kifejezi az előterjesztőnek a vele szemben hozott határozat megtámadására irányuló szándékát. Ennek megfelelően az elektronikus úton előterjesztett és az előterjesztőnek a neki sérelmet okozó határozat megtámadására irányuló szándékát egyértelműen kifejező aktust a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében vett panasznak kell tekinteni.

Mindazonáltal a tisztviselő nem állíthatja megalapozottan, hogy pusztán valamely elektronikus üzenet elküldése lehetővé teszi annak megállapítását, hogy azt a címzettje ténylegesen meg is kapta.

(lásd a 30. és 34. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 167/86. sz., Rousseau kontra Számvevőszék ügyben 1988. május 31‑én hozott ítéletének 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑354/03 Reggimenti kontra Parlament ügyben 2005. február 16‑án hozott ítéletének 43. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑71/06. sz., Lebedef‑Caponi kontra Bizottság ügyben 2007. április 25‑én hozott ítéletének 29–31. és 34. pontja; , F‑141/06. sz., Hartwig kontra Parlament és Bizottság ügyben 2007. július 17‑én hozott ítéletének 27. pontja.

3.      A szokásos gondossággal eljáró tisztviselőnek úgy kell fellépnie, hogy a panasza a három hónapos határidő lejárta előtt megérkezzen az érintett intézményhez. Nem e körültekintéssel és gondossággal jár el a tisztviselő, ha a panaszt csak az előírt határidő utolsó napján küldi el postai úton, illetve ha nem maga vagy a szabályszerűen meghatalmazott képviselője küldi el a panaszát elektronikus úton. E tekintetben nem állíthatja érvényesen, hogy az érintett intézmény szervezeti egységeinek a határidő utolsó napján való zárva tartása miatt került hátrányos helyzetbe.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék fent hivatkozott Hartwig kontra Parlament és Bizottság ügyben hozott ítéletének 30. pontja.