Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2011. június 10.

F‑56/10. sz. ügy

André Hecq

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Orvosi költségek 100%‑os megtérítése – Hallgatólagos elutasító határozat – Idő előtti panasz – Elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben A. Hecq a Bizottság 2009. október 20‑i határozatának megsemmisítését kéri, amelyben a Bizottság elutasította a gyógyszerek árának 100%‑os megtérítése iránti 2009. szeptember 25‑i kérelmét.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A. Hecq viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – A közös egészségbiztosítási rendszer keretében a személyzeti szabályzat 72. cikke alapján kiállított elszámolás – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A kérelem elutasítását megelőzően előterjesztett panasz – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (1) bekezdés)

1.      Mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant el kell utasítani azt a keresetet, amelynek tárgya a személyzeti szabályzat 73. cikkének (3) bekezdése szerinti kiegészítő költségtérítés valamely tisztviselőnek való folyósítását megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem, és amely kifejezetten a közös egészségbiztosítási rendszer keretében a személyzeti szabályzat 72. cikke alapján kiállított elszámolás ellen irányul, mivel az említett elszámolás nem tartalmaz a személyzeti szabályzat 73. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott sérelmet okozó határozatot.

(lásd a 34. pontot)

2.      A kérelmet elutasító, a sérelmet okozó aktusnak minősülő hallgatólagos határozatot megelőzően e határozat ellen nem lehet panaszt előterjeszteni. Következésképpen a panasz időelőttisége miatt a keresetet nyilvánvalóan elfogadhatatlannak kell nyilvánítani.

(lásd a 37. és 38. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑79/92. sz., Ditterich kontra Bizottság ügyben 1994. december 1‑jén hozott ítéletének 45–47. pontja; T‑115/05. sz., Jiménez Martínez kontra Bizottság ügyben 2006. november 15‑én hozott végzésének 33. pontja.