Language of document : ECLI:EU:F:2011:71

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2011. június 7.

F‑84/09. sz. ügy

Emmanuel Larue és Olivier Seigneur

kontra

Európai Központi Bank (EKB)

„Közszolgálat – Az EKB személyi állománya – Díjazás – Általános illetmény‑kiigazítás – A számítási módszer megsértése”

Tárgy:      Az EK‑Szerződéshez mellékelt, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 36.2. cikke alapján benyújtott kereset, amelyben E. Larue és O. Seigneur a 2009. januári illetmény‑elszámolásuk megsemmisítését kéri, valamint az Európai Központi Bank kötelezését arra, hogy fizessen nekik kártérítést.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti E. Larue és O. Seigneur 2009. januári illetményelszámolását. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Központi Bank viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – A panaszt elutasító határozat elleni kereset – Elfogadhatóság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Az Európai Központi Bank alkalmazottai – Díjazás – A díjazás éves kiigazításának számítási módja – A Bank ebből eredő kötelezettsége

(A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv, 14. cikk, (3) bekezdés; az Európai Központi Bank személyi állományának alkalmazási feltételei, 13. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – Végrehajtási intézkedések hozatalára vonatkozó kötelezettség – A megsemmisített aktussal a felperesnek okozott hátrány méltányos kiegyenlítése

(EUMSZ 266. cikk)

1.      Nincs helye az olyan kérelmek önálló vizsgálatának, amelyek – szükség esetén – a bírósági eljárást megelőző vizsgálat iránti kérelmeket és a panaszokat elutasító határozatok ellen irányulnak, mivel e határozatoknak nincs önálló tartalmuk, így az ilyen kérelmek célja csupán az, hogy az uniós bíróság elé terjesszék azokat a sérelmet okozó aktusokat, amelyek ellen a bírósági eljárást megelőző vizsgálat iránti kérelem irányult.

(lásd a 35. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 293/87. sz., Vainker kontra Parlament ügyben 1989. január 17‑én hozott ítéletének 8. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑13/05. sz., Corvoisier és társai kontra EKB ügyben 2006. május 18‑án hozott végzésének 25. pontja.

2.      Mivel az Európai Központi Bank az alkalmazási feltételei 13. cikke alapján a személyi állomány illetményének általános kiigazítása céljából olyan számítási módszert dolgoz ki, amely bizonyos referenciaszervezeteknél fizetett illetmény változásának figyelembevételén alapul, ebből az következik, hogy az EKB köteles egyrészt a referenciaszervezetektől minden szükséges információt beszerezni azok személyi állománya bruttó illetményének változására vonatkozóan, másrészt ezen információk alapján meghatározni az EKB személyi állománya illetményének adott évre vonatkozó általános kiigazítását. Másfelől, noha az EKB‑nak főszabály szerint nem feladata a referenciaszervezetektől származó, számszerű információk pontosságának megkérdőjelezése, ezen információk szükségszerűen összetett jellegére tekintettel az EKB hatáskörébe tartozik a számszerű információk megfelelő jogi minősítése, az említett belső szabályozásban meghatározott szempontok alapján. Végezetül azon sajátos esetben, amikor a személyzeti bizottság észrevételei arra engednek következtetni, hogy a referenciaszervezetek által közölt információk nem tükrözik hűen a személyi állományuknak a belső szabályzat értelmében vett bruttó illetményének változását, az EKB feladata, hogy további pontosítást kérjen ez utóbbiaktól, annak érdekében, hogy biztosítsa a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmánya 14. cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek tiszteletben tartását.

(lásd az 50. pontot)

3.      Az EUMSZ 266. cikk értelmében az érintett intézmény köteles megtenni a megsemmisítést kimondó ítéletben foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és az uniós szabályozás elveit tiszteletben tartva többek között elfogadni bármely olyan aktust, amely a megsemmisített határozattal a felperesnek okozott hátrányt méltányosan kiegyenlíti.

(lásd a 64. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑132/03. sz., Casini kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 15‑én hozott ítéletének 98. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑15/05. sz., Andres és társai kontra EKB ügyben 2008. június 24‑én hozott ítéletének 132. pontja.