Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2011. június 28.

F‑128/10. sz. ügy

Aurora Mora Carrasco és társai

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Intézmények közötti áthelyezés azon előléptetési időszak alatt, amelyre vonatkozóan a tisztviselőt előléptették volna, ha az eredeti intézményében marad – Az áthelyezett tisztviselő előléptetésére vonatkozó döntésre hatáskörrel rendelkező intézmény”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Mora Carrasco, C. Serrano Jimenez és N. Görlitz az Európai Parlamentnek a 2009. évi előléptetési időszakban az AST 8, AST 5, illetve AD 7 besorolási fokozatba való előléptetésüket mellőző határozata megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Az Európai Parlament a saját költségein felül viseli a felperesek költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Intézmények közötti áthelyezés az előléptetési időszak alatt – Az eredeti intézménynek az előléptetéssel kapcsolatos döntésre vonatkozó hatásköre

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

A személyzeti szabályzat 45. cikkében szereplő követelményeknek megfelelően, ha valamely tisztviselő előléptethetővé válik abban az évben, amelyben áthelyezik, az előléptetésével kapcsolatos döntésre vonatkozó hatáskörrel az eredeti intézményének kinevezésre jogosult hatósága rendelkezik.

A személyzeti szabályzat 45. cikke szerint az előléptetésre az előléptethető tisztviselők összehasonlító érdemeinek vizsgálata alapján kerül sor, továbbá az érdemek összehasonlító vizsgálata céljából a kinevezésre jogosult hatóság figyelembe veszi különösen a tisztviselőkre vonatkozó jelentéseket.

Márpedig annak eldöntéséhez, hogy a tisztviselőt elő kell‑e léptetni az N. év január 1‑jére visszamenőleges hatállyal (vagy általánosabb értelemben a N. év folyamán), a kinevezésre jogosult hatóság gyakorlatilag csak a tisztviselők korábbi, különösen az N‑1. év alatt szerzett érdemeinek összehasonlító vizsgálatát végezheti el (továbbá a vizsgálatot az e tisztviselők N‑1. évben és azt megelőzően nyújtott teljesítményét értékelő jelentések alapján végezheti el). E célból ugyanis össze kell hasonlítani az áthelyezett, és azon tisztviselők érdemeit, akik az előbbiek munkatársai voltak az áthelyezést megelőző évben, amely értékelést érvényesen kizárólag az eredeti intézmény végezheti el.

(lásd a 34., 35. és 39. pontot)