Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

28 iunie 2011


Cauza F‑128/10


Aurora Mora Carrasco și alții

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Funcționari – Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare în care funcționarul ar fi fost promovat în instituția sa de origine – Instituția competentă să decidă promovarea funcționarului transferat”

Obiectul :      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care doamnele Mora Carrasco și Serrano Jimenez și domnul Görlitz solicită anularea deciziei Parlamentului European de a nu îi promova la gradele AST 8, AST 5 și, respectiv, AD 7 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Decizia :      Respinge acțiunea. Parlamentul European suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de reclamanți.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare – Competență a instituției de origine de a decide promovarea

(Statutul funcționarilor, art. 45)

Potrivit cerințelor articolului 45 din statut, atunci când un funcționar poate fi promovat în cursul anului în care este transferat, autoritatea împuternicită să facă numiri competentă să decidă promovarea sa este cea a instituției de origine.

Articolul 45 din statut precizează că promovarea se face după analiza comparativă a meritelor funcționarilor cu drept de promovare și că, pentru analiza comparativă a meritelor, autoritatea împuternicită să facă numiri ia în considerare, în special, rapoartele de evaluare a funcționarilor.

Or, pentru a decide dacă un funcționar trebuie să fie promovat retroactiv de la data de 1 ianuarie a anului N (și chiar mai general în cursul anului N), autoritatea împuternicită să facă numiri nu poate efectua, în practică, decât o analiză comparativă a meritelor din trecut ale funcționarilor, în special din cursul anului N-1 (și cu privire la rapoartele de evaluare a performanțelor acestor funcționari din cursul anilor N-1 și anteriori). În acest scop, este astfel necesar să se compare meritele funcționarilor transferați cu cele ale funcționarilor care încă erau colegii lor în anul anterior transferului, apreciere care nu poate fi realizată în mod valabil decât de instituția de origine.

(a se vedea punctele 34, 35 și 39)