Language of document : ECLI:EU:F:2011:96

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 28. junija 2011

Zadeva F‑128/10

Aurora Mora Carrasco in drugi

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Medinstitucionalna premestitev med napredovalnim obdobjem, v katerem bi uradnik napredoval v svoji matični instituciji – Institucija, ki je pristojna za odločitev o napredovanju premeščenega uradnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero A. Mora Carrasco, C. Serrano Jimenez in N. Görlitz predlagajo razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o njihovem nenapredovanju – prve tožeče stranke v naziv AST 8, druge v AST 5 in tretje v AD 7 – v napredovalnem obdobju 2009.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Parlament nosi svoje stroške in stroške tožečih strank.

Povzetek

Uradniki – Napredovanje – Primerjalna ocena uspešnosti – Medinstitucionalna premestitev med napredovalnim obdobjem – Pristojnost matične institucije za odločitev o napredovanju

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45)

Organ, pristojen za imenovanja in za odločanje o napredovanju uradnika, ki lahko napreduje v letu, v katerem je premeščen, je v skladu z zahtevami iz člena 45 Kadrovskih predpisov matična institucija.

V členu 45 Kadrovskih predpisov je pojasnjeno, da se napredovanje izvede po primerjalni oceni uspešnosti uradnikov, upravičenih do napredovanja, in da organ, pristojen za imenovanja, pri primerjalni oceni uspešnosti upošteva predvsem poročila o uradnikih.

Vendar organ, pristojen za imenovanja, pri odločanju, ali je treba uradniku retroaktivno omogočiti napredovanje 1. januarja leta N (in splošneje tudi v letu N), v praksi lahko le primerjalno oceni pretekle uspešnosti uradnikov, zlasti v letu N–1 (in glede na ocenjevalna poročila uspešnosti navedenih uradnikov v letu N–1 in letih pred njim). Za to je namreč treba primerjati uspešnost premeščenih uradnikov s tistimi, ki so bili njihovi sodelavci še v letu pred njihovo premestitvijo, kar pa lahko veljavno presodi le matična institucija.

(Glej točke 34, 35 in 39.)