Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

20 iunie 2011


Cauza F‑67/10


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Acțiune în despăgubire având ca obiect stabilirea cheltuielilor de judecată – Inadmisibilitate”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, printre altele, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului pe care l‑ar fi suferit ca urmare a refuzului acesteia de a‑i rambursa cheltuielile recuperabile pe care pretinde că le‑a efectuat în cauza în care s‑a pronunțat Hotărârea Tribunalului din 4 noiembrie 2008 (Marcuccio/Comisia, F‑41/06, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑20/09 P)

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Obiect

[art. 270 TFUE; Statutul funcționarilor, art. 91; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 92 alin. (1)]

Dreptul funcției publice a Uniunii Europene prevede o procedură specială de stabilire a cheltuielilor de judecată atunci când părțile nu sunt de acord asupra cuantumului și a naturii cheltuielilor recuperabile, ca urmare a unei hotărâri prin care Tribunalul Funcției Publice a soluționat un litigiu și s‑a pronunțat asupra cheltuielilor de judecată. Astfel, potrivit dispozițiilor articolului 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al acestuia, în cazul în care cuantumul și natura cheltuielilor recuperabile sunt contestate, Tribunalul Funcției Publice se pronunță prin ordonanță motivată la cererea părții interesate și după ascultarea observațiilor celeilalte părți.

Pe de altă parte, procedura specială prevăzută la același articol 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, având ca obiect stabilirea cheltuielilor de judecată, exclude o revendicare a acelorași sume sau a unor sume cheltuite în același scop în cadrul unei acțiuni având ca obiect răspunderea extracontractuală a Uniunii. Astfel, nu este admisibilă o cerere introductivă formulată de un reclamant în temeiul articolului 270 TFUE și al articolului 91 din statut care are, în realitate, același obiect cu o cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată.

(a se vedea punctele 20 și 21)

Trimitere la:

Curte: 16 iulie 2009, Comisia/Schneider Electric, C‑440/07 P

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Schneider Electric/Comisia, T‑351/03, punctul 297, anulată în parte în recurs prin hotărârea Curții citată anterior

Tribunalul Funcției Publice: 10 noiembrie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑70/07, punctul 17