Language of document : ECLI:EU:F:2011:100

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2011. június 30.

F‑88/10. sz. ügy

Marc Van Asbroeck

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Időközi besorolási fokozatba történő besorolás – Felülvizsgálat iránti kérelem – Lényeges új tény – Hiány – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Tárgy :      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Van Asbroeck elsődlegesen azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg a Bizottság azon határozatát, amelyben elutasítja azon kérelmét, hogy 2004. május 1‑jére visszamenőleges hatállyal őt sorolja át a D*4 időközi besorolási fokozat 8. fizetési fokozatába, és állapítsa meg újból az előmenetelét, másrészt kötelezze a Bizottságot az őt állítólag ért vagyoni kár megtérítésére.

Határozat :      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felperes viseli az összes költséget.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Lényeges új tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A címzett által az előírt határidőben nem megtámadott határozat rá nézve jogerőssé válik. Mindazonáltal lényeges új tények felmerülése megalapozhatja a korábban jogerőssé vált határozat felülvizsgálata iránti kérelem benyújtását. A valamely határozat felülvizsgálatát megtagadó határozat ellen előterjesztett keresetet akkor nyilvánítják elfogadhatónak, ha megállapítható, hogy a kérelem ténylegesen új lényeges tényeken alapul. Ezzel szemben, ha azt állapítják meg, hogy a kérelem nem alapul ilyen tényeken, a kért felülvizsgálatot megtagadó határozat elleni keresetet mint elfogadhatatlant el kell utasítani.

Az a tisztviselő, aki a személyzeti szabályzatban előírt határidőn belül nem támadta meg az időközi besorolási fokozatba való besorolásáról szóló határozatot, érvényesen nem terjeszthet elő a határozat felülvizsgálata iránti kérelmet kizárólag arra hivatkozva, hogy az illetményelszámolás közlése tette első alkalommal lehetővé számára annak megállapítását, hogy a 2004. május 1‑je előtt besorolási osztályt váltott tisztviselők részére járó ellentételezés bevezetéséről szóló bizottsági határozat jogellenessége milyen hatással volt a díjazására. Mindazonáltal, még ha feltételezzük is, hogy e határozat jogellenes, e körülmény nem tekinthető olyan lényeges új ténynek, amely igazolhatja az időközi besorolási fokozatba való besorolásáról szóló határozat felülvizsgálatát, mivel a szóban forgó határozat a besorolásiosztály‑váltási támogatás kiszámítására vonatkozó szabályok megállapítására szorítkozott. Még kevésbé jelent lényeges új körülményt a tisztviselőt foglalkoztató intézménytől eltérő intézmény által elfogadott, bizonyos tisztviselők átsorolásáról szóló határozat, mivel e határozat nem érinti közvetlenül a szóban forgó tisztviselőt.

(lásd a 43–47. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 231/84. sz., Valentini kontra Bizottság ügyben 1985. szeptember 26‑án hozott ítéletének 14. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑186/98. sz., Inpesca kontra Bizottság ügyben 2001. február 7‑én hozott ítéletének 47. és 49. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; T‑271/08. P. sz., Boudova és társai kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 16‑án hozott ítéletének 48. pontja.