Language of document : ECLI:EU:F:2012:91

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A DOUA A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

26 iunie 2012 (*)

„Radiere – Desistarea reclamantului”

În cauza F‑11/12,

având ca obiect o acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a,

Cătălin Ion Ciora, candidat la concursul EPSO/AD/198/10, cu domiciliul în București (România), reprezentat de M. Bondoc, avocat,

reclamant,

împotriva

Comisiei Europene,

pârâtă,

PREȘEDINTELE CAMEREI A DOUA A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

pronunță prezenta

Ordonanță

1        În temeiul articolului 74 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, în cazul în care reclamantul informează Tribunalul, în scris sau în ședință, că înțelege să renunțe la judecată, președintele dispune radierea cauzei și se pronunță cu privire la cheltuielile de judecată în conformitate cu articolul 89 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.

2        Prin scrisoarea depusă la grefa Tribunalului la 4 mai 2012, reclamantul a informat Tribunalul că renunță la judecată.

3        Prin urmare, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul de procedură, prezenta cauză trebuie radiată din registrul Tribunalului.

4        Întrucât în speță desistarea a intervenit înainte de notificarea cererii introductive pârâtei și înainte ca aceasta să fi putut efectua cheltuieli, este suficient, în lipsa din actul de desistare a cererii reclamantului ca cealaltă parte să suporte cheltuielile de judecată, să se decidă că reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

PREȘEDINTELE CAMEREI A DOUA A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

dispune:

1)      Cauza F‑11/12 se radiază din registrul Tribunalului.

2)      Domnul Cătălin Ion Ciora, reclamant, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Luxemburg, 26 iunie 2012.

Grefier

 

       Președinte

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Limba de procedură: româna.