Language of document : ECLI:EU:C:2012:364

TEISINGUMO TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2012 m. birželio 20 d.(*)

„Įstojimai į bylą“

Byloje C‑61/12

dėl 2012 m. vasario 6 d. pagal SESV 258 straipsnį pareikšto ieškinio dėl įsipareigojimų neįvykdymo

Europos Komisija, atstovaujama A. Steiblytės, G. Wilms ir G. Zavvos,

ieškovė,

prieš

Lietuvos Respubliką, atstovaujamą D. Kriaučiūno ir R. Krasuckaitės,

atsakovę,

TEISINGUMO TEISMO PIRMININKAS,

išklausęs pirmąjį generalinį advokatą,

priima šią

Nutartį

1        2012 m. gegužės 18 d. Teisingumo Teismo kanceliarijoje gautas Lenkijos Respublikos, atstovaujamos M. Szpunar ir B. Majczyna, prašymas įstoti į bylą C‑61/12 palaikyti Lietuvos Respublikos reikalavimus.

2        2012 m. gegužės 29 d. Teisingumo Teismo kanceliarijoje gautas Estijos Respublikos, atstovaujamos M. Linntam, prašymas įstoti į bylą C‑61/12 palaikyti Lietuvos Respublikos reikalavimus.

3        2012 m. gegužės 30 d. Teisingumo Teismo kanceliarijoje gautas Latvijos Respublikos, atstovaujamos I. Kalniņš ir A. Nikolajeva, prašymas įstoti į bylą C‑61/12 palaikyti Lietuvos Respublikos reikalavimus.

4        Prašymai įstoti į bylą atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo procedūros reglamento 93 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir pateikti pagal Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio pirmą pastraipą.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismo pirmininkas nutaria:

1.      Leisti Lenkijos Respublikai, Estijos Respublikai ir Latvijos Respublikai įstoti į bylą C‑61/12 palaikyti Lietuvos Respublikos reikalavimus.

2.      Įstojusioms į bylą šalims bus nustatytas terminas raštu pateikti jų reikalavimus grindžiančius pagrindus.

3.      Kancleris nusiųs įstojusioms į bylą šalims visų procesinių dokumentų kopijas.

4.      Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Priimta 2012 m. birželio 20 d. Liuksemburge.

Parašai.


* Proceso kalba: lietuvių.