Language of document : ECLI:EU:C:2011:272

Byla C‑249/09

Novo Nordisk AS

prieš

Ravimiamet

(Tartu ringkonnakohus prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Žmonėms skirti vaistai – Direktyva 2001/83/EB – Reklama – Medicinos žurnalas – Produkto savybių santraukoje nepateikta informacija“

Sprendimo santrauka

1.        Teisės aktų derinimas – Žmonėms skirti vaistai – Direktyva 2001/83 – Reklama – Taikymo sritis

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83, iš dalies pakeistos Direktyva 2004/27, 87 straipsnio 2 dalis)

2.        Teisės aktų derinimas – Žmonėms skirti vaistai – Direktyva 2001/83 – Reklama

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83, iš dalies pakeistos Direktyva 2004/27, 87 straipsnio 2 dalis)

1.        Direktyvos 2001/83 dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos Direktyva 2004/27, 87 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad ji taikoma ir iš medicinos žurnalų ar mokslo darbų paimtoms citatoms, kurios pateikiamos vaisto reklamoje, skirtoje asmenims, turintiems teisę skirti ar tiekti vaistus. Iš tikrųjų tiek iš Direktyvos 2001/83 87 straipsnio pateikimo jos sistemoje, tiek iš viso šio 87 straipsnio teksto ir turinio matyti, kad jo 2 dalis yra bendroji norma, susijusi su bet kokia vaistų reklama, įskaitant reklamą asmenims, turintiems teisę skirti ar tiekti vaistus. Šį aiškinimą patvirtina Direktyvos 2001/83 tikslas. Akivaizdu, kad dėl klaidingos ar neišsamios informacijos galėtų kilti pavojus asmenų sveikatai, todėl būtų pažeistas esminis šia direktyva siekiamas tikslas.

(žr. 30 ir 31, 34 ir 35 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Direktyvos 2001/83 dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos Direktyva 2004/27, 87 straipsnio 2 dalimi draudžiama asmenims, turintiems teisę vaistą skirti ar jį tiekti, skirtoje tokio vaisto reklamoje vartoti produkto savybių santraukai prieštaraujančius teiginius, tačiau nereikalaujama, kad visi tokioje reklamoje vartojami teiginiai būtų tokioje santraukoje arba galėtų būti iš jos kildinami. Tokioje reklamoje gali būti vartojami teiginiai, papildantys minėtos direktyvos 11 straipsnyje nurodytą informaciją, jeigu jie:

– suderintai patvirtina ar patikslina tokią informaciją ir jos neiškraipo, ir

– atitinka minėtos direktyvos 87 straipsnio 3 dalyje bei 92 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus.

Taigi tokie teiginiai, viena vertus, negali būti klaidingi ir turi skatinti protingai vartoti vaistus, pristatyti juos objektyviai ir nepervertinti jų savybių ir, kita vertus, turi būti tikslūs, nauji, patikrinami ir pakankamai išsamūs tam, kad asmuo, kuriam jie skirti, galėtų susidaryti savo nuomonę apie vaisto gydomąją vertę. Pagaliau citatos, lentelės ir kita vaizdinė medžiaga, paimtos iš medicinos žurnalų ar mokslo darbų, turi būti aiškiai įvardytos ir jų šaltinis tiksliai nurodytas, kad sveikatos sektoriaus specialistai būtų apie tai informuoti ir galėtų tokią informaciją patikrinti.

(žr. 50 ir 51 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)