Language of document :

Acțiune introdusă la 18 iulie 2012 - Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-344/12)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Grespan și G. Conte, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, întrucât nu a adoptat în perioada prevăzută toate măsurile necesare pentru implementarea Deciziei C(2009) 8112 din 19 noiembrie 2009 privind ajutoarele de stat nr. C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) și nr. C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) acordate de Italia societății Alcoa Trasformazioni, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în temeiul articolelor 2, 3 și 4 din decizia menționată și în temeiul articolului 288 TFUE;

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea Comisiei are ca obiect neaplicarea de către Republica Italiană a deciziei Comisiei privind ajutoarele de stat nelegale acordate societății Alcoa.

Pe de o parte, în temeiul articolului 4 din decizia în cauză, Italia trebuia să comunice Comisiei, până la 20 ianuarie 2010, valoarea totală a ajutorului care trebuia recuperat, măsurile adoptate și cele avute în vedere în vederea respectării prevederilor deciziei și documentele care demonstrează că beneficiarului i s-a solicitat să returneze ajutorul. Pe de altă parte, în temeiul articolului 2 coroborat cu articolul 3 din decizie, Italia era obligată să procedeze la recuperarea ajutorului de la beneficiar până la 20 martie 2010.

La data introducerii prezentei acțiuni, pârâta nu adoptase încă toate măsurile necesare pentru a îndeplini aceste obligații.

____________