Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. července 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko) - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd v. Bundesminister für Finanzen

(Věc C-176/11)

"Článek 56 SFEU - Omezení volného pohybu služeb - Hazardní hry - Právní úprava členského státu, která zakazuje reklamu na herny usazené v jiných státech, pokud zákonná úroveň ochrany hráčů v těchto státech není rovnocenná s úrovní ochrany zaručenou na vnitrostátní úrovni - Odůvodnění - Naléhavé důvody obecného zájmu - Proporcionalita"

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobci: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Žalovaný: Bundesminister für Finanzen

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Verwaltungsgerichtshof - Výklad článku 56 SFEU a násl. - Volný pohyb služeb - Hazardní hry - Právní úprava členského státu, která zakazuje reklamu v tuzemsku na herny usazené v jiných státech, pokud zákonná úroveň ochrany hráčů v těchto členských státech není považována za rovnocennou s úrovní ochrany poskytnutou na vnitrostátní úrovni

Výrok

Článek 56 SFEU musí být vykládán tak, že nebrání právní úpravě členského státu, která podmiňuje povolení reklamy v uvedeném státě na provozovny her umístěné v jiném členském státě tím, že zákonná ustanovení na ochranu hráčů přijatá v tomto jiném členském státě přinášejí záruky, které jsou v podstatě rovnocenné se zárukami odpovídajících zákonných ustanovení, jež platí v prvním členském státě.

____________

1 - Úř. věst. C 226, 30.7.2011.