Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 12. juli 2012 - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica og HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd mod Bundesminister für Finanzen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof - Østrig)

(Sag C-176/11) 

(Artikel 56 TEUF - restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser - hasardspil - en medlemsstats lovgivning, som forbyder reklamering for spillekasinoer beliggende i andre stater, når det lovmæssige beskyttelsesniveau for spillere i disse stater ikke svarer til det, der er sikret på nationalt plan - begrundelse - tvingende almene hensyn - proportionalitet)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica og HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Sagsøgt: Bundesminister für Finanzen

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Verfassungsgerichtshof - fortolkning af artikel 56 TEUF ff. - fri udveksling af tjenesteydelser - hasardspil - en medlemsstats bestemmelser, der forbyder, at der på dens område reklameres for spillekasioner, som er beliggende i andre stater, hvis lovreglerne om beskyttelse af spillere i disse stater ikke anses for at opfylde det beskyttelsesniveau, der garanteres på nationalt plan

Konklusion

Artikel 56 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter reklamering, som har til formål i nævnte medlemsstat at fremme spillekasinoetablissementer, der er beliggende i en anden medlemsstat, kun er tilladt, såfremt de i denne anden medlemsstat vedtagne lovbestemmelser på området for spillerbeskyttelse frembyder garantier, som i det væsentlige svarer til dem, der følger af de tilsvarende gældende lovbestemmelser i den første medlemsstat.

____________

1 - EUT C 226 af 30.7.2011.