Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. juuli 2012. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof - Austria eelotsusetaotlus) - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd versus Bundesminister für Finanzen

(Kohtuasi C-176/11)

(ELTL artikkel 56 - Teenuste osutamise vabaduse piirang - Hasartmängud - Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on teistes liikmesriikides asuvate kasiinode reklaamimine asjaomases liikmesriigis keelatud, kui nende riikide seadusega tagatud mängijate kaitse ei ole samaväärne asjaomases liikmesriigis kehtiva kaitsetasemega - Põhjendatus - Ülekaalukas üldine huvi - Proportsionaalsus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Kostja: Bundesminister für Finanzen

Ese

Eelotsusetaotlus - Verwaltungsgerichtshof - ELTL artiklite 56 jj tõlgendamine - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Liikmesriigi õigusnorm, mille kohaselt on välisriikides asuvate kasiinode reklaamimine asjaomases liikmesriigis keelatud, kui nende riikide seadusega tagatud mängijate kaitse ei ole samaväärne asjaomases liikmesriigis kehtiva kaitsetasemega.

Resolutsioon

ELTL artiklit 56 tuleb tõlgendada selliselt, et sellega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille alusel antakse luba reklaamida teises liikmesriigis asuvaid kasiinosid üksnes tingimusel, et selles teises liikmesriigis kehtestatud mängijate kaitset käsitlevad õigusnormid pakuvad sisuliselt samaväärseid tagatisi kui need, mis on kehtestatud esimese liikmesriigi vastavate õigusnormidega.

____________

1 - ELT C 226, 30.7.2011.