Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.7.2012 (Verwaltungsgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica ja HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd v. Bundesminister für Finanzen

(Asia C-176/11)

(SEUT 56 artikla - Palvelujen tarjoamisen vapauden rajoittaminen - Onnenpelit - Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa kielletään ulkomaille sijoittautuneiden pelikasinoiden mainonta, jos pelaajien lakisääteisen suojelun taso näissä maissa ei vastaa kotimaista tasoa - Oikeuttaminen - Yleisen edun mukaiset pakottavat syyt - Oikeasuhteisuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantajat: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica ja HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Vastaaja: Bundesminister für Finanzen

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Verwaltungsgerichtshof - SEUT 56 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen tulkinta - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Onnenpelit - Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa sallitaan muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden pelikasinoiden mainonta jäsenvaltion alueella vain, kun pelaajien suojelemista koskevat näiden jäsenvaltioiden lain säännökset vastaavat kotimaisia säännöksiä

Tuomiolauselma

SEUT 56 artiklaa on tulkittava siten, ettei sen vastainen ole jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden pelikasinoiden mainonta tässä jäsenvaltiossa sallitaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että pelaajien suojelua koskevissa tämän toisen jäsenvaltion lain säännöksissä annetaan olennaisilta osin samantasoiset takeet kuin vastaavissa ensimmäisen jäsenvaltion lain säännöksissä.

____________

1 - EUVL C 226, 30.7.2011.