Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2012. július 12-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd kontra Bundesminister für Finanzen

(C-176/11. sz. ügy)

(EUMSZ 56. cikk - A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása -Szerencsejátékok - A más államokban található kaszinók reklámozását abban az esetben tiltó tagállami szabályozás, ha ezen államokban a játékosok jogvédelmének szintje nem egyenértékű a belföldön biztosított jogvédelmi szinttel - Igazolás - Nyomós közérdekek - Arányosság)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Alperes: Bundesminister für Finanzen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Verfassungsgerichtshof - Az EUMSZ 56. cikk és azt követő cikkek értelmezése - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Szerencsejátékok - A más államokban található kaszinóknak a tagállam területén történő reklámozását abban az esetben tiltó tagállami szabályozás, ha ezen államokban a játékosok jogvédelmének szintjét nem tekintik egyenértékűnek a belföldön biztosított jogvédelmi szinttel

Rendelkező rész

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely értelmében csak azzal a feltétellel engedélyezik a más tagállamban található kaszinók említett államban való reklámozását, hogy e másik tagállamban a játékosok védelmére vonatkozóan elfogadott jogszabályi rendelkezések lényegében az első tagállamban hatályos megfelelő jogszabályi rendelkezésekben foglalt garanciákkal egyenértékű garanciákat nyújtanak.

____________

1 - HL C 226, 2011.7.30.