Language of document :

2012 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd prieš Bundesminister für Finanzen

(Byla C-176/11)

(SESV 56 straipsnis - Laisvės teikti paslaugas apribojimas - Azartiniai lošimai - Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos kitose valstybėse įsteigtų lošimo namų reklama šioje valstybėje narėje draudžiama, jei lošėjų teisinės apsaugos lygis tose valstybėse neatitinka šioje valstybėje užtikrinamo apsaugos lygio - Pateisinimas - Privalomieji bendrojo intereso pagrindai - Proporcingumas)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Atsakovas: Bundesminister für Finanzen

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Verwaltungsgerichtshof - SESV 56 ir paskesnių straipsnių išaiškinimas - Laisvė teikti paslaugas - Azartiniai lošimai - Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos kitose valstybėse įsteigtų lošimo namų reklama šioje valstybėje narėje leidžiama tik tada, jei lošėjų apsaugos lygis tose valstybėse atitinka šioje valstybėje užtikrinamą apsaugos lygį

Rezoliucinė dalis

SESV 56 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį nedraudžiamos tokios valstybės narės teisės normos, pagal kurias kitoje valstybėje narėje įsteigtų lošimo namų reklama šioje valstybėje leidžiama tik tada, jeigu tos kitos valstybės narės teisės nuostatomis dėl lošėjų apsaugos teikiamos garantijos iš esmės yra lygiavertės atitinkamomis pirmojoje valstybėje narėje galiojančiomis teisės nuostatomis teikiamoms garantijoms.

____________

1 - OL C 226, 2011 7 30.