Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 12. jūlija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen

(lieta C-176/11) 

LESD 56. pants - Pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojums - Azartspēles - Dalībvalsts tiesiskais regulējums, ar kuru aizliegta citās dalībvalstīs esošu kazino reklāma, ja šajās citās valstīs spēlētāju likumīgās aizsardzības līmenis nav līdzvērtīgs valsts līmenī garantētajai aizsardzībai - Attaisnojums - Primāri vispārējo interešu apsvērumi - Samērīgums

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Atbildētāja: Bundesminister für Finanzen

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Verfassungsgerichtshof - LESD 56. un nākamo pantu interpretācija - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Azartspēles - Dalībvalsts tiesiskais regulējums, ar kuru valsts teritorijā aizliegta citās dalībvalstīs esošu kazino reklāma, ja šajās citās dalībvalstīs spēlētāju likumīgā aizsardzība netiek uzskatīta par līdzvērtīgu valsts līmenī garantētajai aizsardzībai

Rezolutīvā daļa:

LESD 56. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā dalībvalsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru reklāma, kuras mērķis ir minētajā valstī popularizēt kazino, kas atrodas citā dalībvalstī, ir atļauta tikai ar nosacījumu, ka šajā citā dalībvalstī pieņemtās tiesību normas spēlētāju aizsardzības jomā sniedz garantijas, kas pēc būtības ir līdzvērtīgas atbilstošām tiesību normām, kuras ir spēkā pirmajā dalībvalstī.

____________

1 - OV C 226, 30.07.2011.