Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 12 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgerichtshof - Austria) - HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd/Bundesminister für Finanzen

(Cauza C-176/11)

(Articolul 56 TFUE - Restricție privind libera prestare a serviciilor - Jocuri de noroc - Reglementare a unui stat membru care interzice publicitatea pentru cazinouri situate în alte state dacă nivelul de protecție legală a jucătorilor în aceste state nu este echivalent celui garantat la nivel național - Justificare - Motive imperative de interes general - Proporționalitate)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica, HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem dd

Pârât: Bundesminister für Finanzen

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Verwaltungsgerichtshof - Interpretarea articolului 56 TFUE și următoarele - Libera prestare a serviciilor - Jocuri de noroc - Reglementare a unui stat membru care interzice pe teritoriul acestuia publicitatea pentru cazinouri situate în alte state, dacă nivelul de protecție legală a jucătorilor în aceste state nu este considerat echivalent cu nivelul de protecție garantat pe plan național

Dispozitivul

Articolul 56 TFUE trebuie interpretat în sensul că nu se opune reglementării unui stat membru în temeiul căreia publicitatea prin care se urmărește promovarea în statul respectiv a unor cazinouri situate într un alt stat membru este autorizată numai cu condiția ca dispozițiile legale adoptate în acest alt stat membru în materia protecției jucătorilor să furnizeze garanții echivalente, în esență, celor prevăzute în dispozițiile legale corespunzătoare, în vigoare în primul stat membru.

____________

1 - JO C 226, 30.7.2011.