Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2012. július 19-i ítélete - Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl kontra Európai Bizottság

(C-264/11. P. sz. ügy)

(Fellebbezés - Verseny - Kartell - Szankció - A rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata - Az engedékenységi politika keretében tett nyilatkozatok bizonyító ereje)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. (képviselő: J. Brück Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: Bottka V. és R. Sauer meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (nyolcadik tanács) T-379/06. sz., Kaimer és társai kontra Bizottság ügyben 2011. március 24-én hozott azon ítélete ellen, amelyben a Törvényszék részben elutasította a fellebbezők által az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban a rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazatában létrejött kartellel kapcsolatos, 2006. szeptember 20-án hozott C (2006) 4180 végleges bizottsági határozat megsemmisítése, illetve másodlagosan a fellebbezőkkel szemben kiszabott bírság csökkentése iránt benyújtott keresetet - A bizonyítékok elferdítése - Az engedékenységi politika keretében tett nyilatkozatok bizonyító erejének téves értékelése - Az Európai Unió Alapjogi Chartája 6. és 47. cikkének megsértése

Rendelkező rész

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

A Bíróság a Kaimer GmbH & Co. Holding KG-t, a Sanha Kaimer GmbH & Co. KG-t és a Sanha Italia Srl-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 269., 2011.9.10.