Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. září 2012 - Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Věc C-355/10)2

"Schengenský hraniční kodex - Rozhodnutí 2010/252/EU - Ostraha vnějších námořních hranic - Zavedení dalších pravidel, kterými se řídí ostraha hranic - Prováděcí pravomoci Komise - Rozsah - Návrh na zrušení"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: M. Dean, A. Auersperger Matić a K. Bradley, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: Z. Kupčová a R. Szostak, zmocněnci)

Vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: C. O'Reilly a M. Wilderspin, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Rady 2010/252/EU ze dne 26. dubna 2010, kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 111, s. 20) - Další pravidla, kterými se řídí ostraha - Zavedení pravidel přesahujících rozsah prováděcí pravomoci Rady

Výrok

Rozhodnutí Rady 2010/252/EU ze dne 26. dubna 2010, kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, se zrušuje.

Účinky rozhodnutí 2010/252 jsou zachovány až do doby, než v přiměřené lhůtě vstoupí v platnost nová právní úprava.

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 -

2 - Úř. věst. C 246, 11.9.2010.