Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Σεπτεμβρίου 2012 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-355/10) 

(Κώδικας συνόρων του Σένγκεν - Απόφαση 2010/252/ΕE - Επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων - Θέσπιση πρόσθετων ρυθμίσεων όσον αφορά την επιτήρηση των συνόρων - Εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής - Περιεχόμενο - Αίτημα ακυρώσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: M. Dean, A. Auersperger Matié και K. Bradley)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: Z. Kupčová και R. Szostak)

Παρεμβαίνουσα υπέρ του καθού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. O'Reilly και M. Wilderspin)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως 2010/252/EE του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L111, σ. 20) - Πρόσθετες ρυθμίσεις όσον αφορά την επιτήρηση - Θέσπιση κανόνων καθ' υπέρβαση των ορίων της εκτελεστικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Ακυρώνει την απόφαση 2010/252/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έννομα αποτελέσματα της αποφάσεως 2010/252 διατηρούνται μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ, εντός εύλογης προθεσμίας, νέο νομοθετικό μέτρο.

Καταδικάζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 246 της 11.9.2010.