Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 5. septembri 2012. aasta otsus - Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-355/10)

(Schengeni piirieeskirjad - Otsus 2010/252/EL - Patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel - Piiridel patrull- ja vaatlustegevust reguleerivate lisaeeskirjade kehtestamine - Komisjoni rakendusvolitused - Ulatus - Tühistamisnõue)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Dean, A. Auersperger Matić ja K. Bradley)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: Z. Kupčová ja R. Szostak)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. O'Reilly ja M. Wilderspin)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsus 2010/252/EL, millega täiendatakse Schengeni piirieeskirju seoses välistel merepiiridel toimuva patrull- ja vaatlustegevusega, mis toimub Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatavas operatiivkoostöös (ELT L 111, lk 20) - Patrull- ja vaatlustegevust reguleerivad lisaeeskirjad - Niisuguste eeskirjade kehtestamine, millega ületatakse nõukogu rakenduspädevuse piire

Resolutsioon

Tühistada nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsus 2010/252/EL, millega täiendatakse Schengeni piirieeskirju seoses välistel merepiiridel toimuva patrull- ja vaatlustegevusega, mis toimub Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatavas operatiivkoostöös.

Jätta otsuse 2010/252 tagajärjed kehtima kuni uute õigusnormide jõustumiseni mõistliku tähtaja jooksul.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 246, 11.9.2010.