Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2012. szeptember 5-i ítélete - Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-355/10. sz. ügy)

(Schengeni határ-ellenőrzési kódex - 2010/252/EU határozat - A külső tengeri határok őrzése - A határőrizetre vonatkozó kiegészítő részletszabályok bevezetése - A Bizottság végrehajtási jogköre - Terjedelem - Megsemmisítés iránti kérelem)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: M. Dean, A. Auersperger Matić és K. Bradley, meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: Z. Kupčová és R. Szostak, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: C. O'Reilly és M. Wilderspin, meghatalmazottak)

Tárgy

A külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU tanácsi határozat (HL L 111., 20. o.) megsemmisítése - A határőrizetre vonatkozó kiegészítő szabályok - A Tanács végrehajtási hatáskörének terjedelmét túllépő szabályok bevezetése.

Rendelkező rész

A Bíróság a külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ ellenőrzési Kódex kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU tanácsi határozatot megsemmisíti.

A 2010/252 határozat joghatásai fennmaradnak az új szabályozásnak az ésszerű határidőn belül történő hatálybalépéséig.

A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 246., 2010.9.11.