Language of document :

2012 m. rugsėjo 5 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-355/10)

(Šengeno sienų kodeksas - Sprendimas 2010/252/ES - Išorės jūros sienų stebėjimas - Papildomos tvarkos, susijusios su sienų stebėjimu, nustatymas - Komisijos įgyvendinimo įgaliojimai - Apimtis - Prašymas panaikinti)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas M. Dean, A. Auersperger Matić ir K. Bradley

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama Z. Kupčová ir R. Szostak

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Europos Komisija, atstovaujama C. O'Reilly ir M. Wilderspin

Dalykas

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimo 2010/252/ES, kuriuo papildomos Šengeno sienų kodekso nuostatos dėl išorės jūros sienų stebėjimo vykdant operatyvų bendradarbiavimą, koordinuojamą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros, (OL L 111, p. 20) panaikinimas - Papildomos su stebejimu susijusios taisyklės - Taisyklių, viršijančių Tarybos įgyvendinimo kompetencijos ribas, nustatymas

Rezoliucinė dalis

Panaikinti 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/252/ES, kuriuo papildomos Šengeno sienų kodekso nuostatos dėl išorės jūros sienų stebėjimo vykdant operatyvų bendradarbiavimą, koordinuojamą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros.

Palikti galioti Sprendimo 2010/252 padarinius, kol per protingą laikotarpį bus priimtas naujas teisės aktas.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 246, 2010 9 11.