Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 september 2012 - Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

(Zaak C-355/10)

(Schengengrenscode - Besluit 2010/252/EU - Bewaking van maritieme buitengrenzen - Invoering van aanvullende bepalingen betreffende grensbewaking - Uitvoeringsbevoegdheden van Commissie - Omvang - Beroep tot nietigverklaring)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Dean, A. Auersperger Matić en K. Bradley, gemachtigden)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: Z. Kupčová en R. Szostak, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. O'Reilly et M. Wilderspin, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van besluit 2010/252/EU van de Raad van 26 april 2010 houdende aanvulling van de Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking die wordt gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (PB L 111, blz. 20) - Aanvullende bepalingen inzake de bewaking - Invoering van regels die de grenzen van de uitvoeringsbevoegdheid van de Raad te buiten gaan

Dictum

Besluit 2010/252/EU van de Raad van 26 april 2010 houdende aanvulling van de Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking die wordt gecoördineerd door het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, wordt nietig verklaard.

De gevolgen van besluit 2010/252 worden gehandhaafd tot aan de inwerkingtreding, binnen een redelijke termijn, van een nieuwe regeling.

De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in de kosten.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten.

____________

1 - PB C 246 van 11.9.2010.