Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 septembrie 2012 - Parlamentul European/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-355/10)

(Codul frontierelor Schengen - Decizia 2010/252/UE - Supravegherea frontierelor externe maritime - Introducerea unor norme suplimentare de supraveghere a frontierelor - Competențe de executare ale Comisiei - Conținut - Cerere în anulare)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Parlamentul European (reprezentanți: M. Dean, A. Auersperger Matić și K. Bradley, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți:Z. Kupčová și R. Szostak, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanți: C. O'Reilly și M. Wilderspin, agenți)

Obiectul

Anularea Deciziei 2010/252/UE a Consiliului din 26 aprilie 2010 de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziții referitoare la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 111, p. 20) - Modalități suplimentare de supraveghere - Introducerea unor norme care depășesc întinderea competenței de executare a Consiliului

Dispozitivul

Anulează Decizia 2010/252/UE a Consiliului din 26 aprilie 2010 de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziții referitoare la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.

Efectele Deciziei 2010/252 se mențin până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil, a unei noi reglementări.

Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 246, 11.9.2010.