Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. septembra 2012 - Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-355/10)

(Zakonik o schengenskih mejah - Sklep 2010/252/EU - Varovanje zunanjih meja na morju - Določitev dodatnih podrobnih pravil za varovanje meja - Izvedbena pooblastila Komisije - Obseg - Predlog za razglasitev ničnosti)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: M. Dean, A. Auersperger Matić in K. Bradley, zastopniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: Z. Kupčová in R. Szostak, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: C. O'Reilly in M. Wilderspin, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti Sklepa Sveta 2010/252/EU z dne 26. aprila 2010 o dopolnitvi Zakonika o schengenskih mejah glede varovanja zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 111, str.20) - Dodatnih podrobna pravila za varovanje - Določitev pravil, ki presegajo obseg izvedbenih pooblastil Sveta

Izrek

Sklep Sveta z dne 26. aprila 2010 o dopolnitvi Zakonika o schengenskih mejah glede varovanja zunanjih meja na morju v okviru operativnega sodelovanja, ki ga usklajuje Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (2010/252/EU) se razglasi za ničen.

Učinki Sklepa 2010/252 se ohranijo v veljavi, dokler ne začne v razumnem roku veljati nova ureditev.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov.

Evropska komisija nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 246, 11.9.2010.