Language of document :

Tožba, vložena 4. septembra 2012 - Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

(Zadeva C-406/12)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Hetsch, L. Nicolae in M. Žebre)

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

Komisija predlaga Sodišču, naj:

ugotovi, da Republika Slovenija s tem, da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive 2009/136/ES2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, v vsakem primeru pa o teh predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 4 navedene direktive;

Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti o obvestilu glede vseh ukrepov o prenosu navedene Direktive 2009/136/ES na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 6.531, 84 na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe v tej zadevi;

Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos direktive se je iztekel 25. maja 2011.

____________

1 - UL L 337, str. 11

2 - UL L 108, str. 51

3 - UL L 201, str. 37