Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 19.9.2012 - Kreikka v. komissio

(Asia T-52/12 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Valtiontuet - Kreikan maatalouden vakuutusjärjestelmästä vastaavan viraston (ELGA) vuosina 2008 ja 2009 maksamat korvaukset - Päätös, jolla tuet todetaan soveltumattomiksi yhteismarkkinoille ja määrätään niiden takaisinperimisestä - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Fumus boni juris - Kiireellisyys - Intressivertailu)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: I. Chalkias ja S. Papaïoannou)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Triantafyllou ja S. Thomas)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan lykkäämään Kreikassa maatalouden vakuutusjärjestelmästä vastaavan viraston (ELGA) vuosina 2008 ja 2009 maksamista korvauksista 7.12.2011 annetun komission päätöksen 2012/157/EU (EUVL 2012, L 78, s. 21) täytäntöönpanoa

Määräysosa

Kreikassa maatalouden vakuutusjärjestelmästä vastaavan viraston (ELGA) vuosina 2008 ja 2009 maksamista korvauksista 7.12.2011 annetun komission päätöksen 2012/157/EU täytäntöönpanoa lykätään siltä osin kuin siinä velvoitetaan Helleenien tasavalta perimään saajilta takaisin niille maksetut määrät.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________