Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt (Švédsko) dne 18. října 2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB

(Věc C-466/12)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea hovrätt

Účastníci původního řízení

Žalobci: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Žalovaná: Retriever Sverige AB

Předběžné otázky

Poskytuje-li jiná osoba než majitel autorského práva k určitému dílu na své internetové stránce hypertextový odkaz na toto dílo, jedná se o sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti?

Je z hlediska posouzení první otázky relevantní, jestliže je dílo, na které odkaz odkazuje, na internetové stránce, která je všem přístupná bez omezení, nebo pokud je přístup určitým způsobem omezen?

Je třeba pro účely posouzení první otázky činit rozdíl mezi případem, kdy je dílo poté, co uživatel kliknul na odkaz, zobrazeno na jiné internetové stránce, a případem, kdy je dílo poté, co uživatel kliknul na odkaz, zobrazeno tak, že vzniká dojem, že se zobrazuje na stejné internetové stránce?

Může členský stát přiznat širší ochranu výlučnému právu autorů tím, že stanoví, že "sdělování veřejnosti" zahrnuje rozsáhlejší škálu jednání, než stanoví čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti?

____________

1 - Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230.