Language of document : ECLI:EU:T:2011:438

2011 m. rugsėjo 8 d. Bendrojo Teismo laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo nutartis Fulmen prieš Tarybą

(Byla T‑439/10 R)

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Bendra užsienio ir saugumo politika – Iranui nustatytos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui – Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skubos nebuvimas“

1.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – „Fumus boni juris“ – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Kumuliacinis pobūdis – Nagrinėjamų interesų derinimas – Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo diskrecija (SESV 256 straipsnio 1 dalis, 278 ir 279 straipsniai; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis) (žr. 13–16 punktus)

2.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Įrodinėjimo pareiga – Finansinė žala – Situacija, galinti kelti pavojų bendrovės ieškovės egzistavimui – Prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimas po kelių mėnesių nuo pagrindinio ieškinio pateikimo – Naujų aplinkybių nebuvimas – Skubos nebuvimas (SESV 278 straipsnis) (žr. 19, 21–31 punktus)

3.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Skuba – Neturtinė žala, kurios neįmanoma laikinosiomis apsaugos priemonėmis atlyginti geriau nei nagrinėjant bylą iš esmės – Skubos nebuvimas (SESV 278 straipsnis) (žr. 32, 33 punktus)

Dalykas

Prašymas sustabdyti šių ginčijamų aktų vykdymą tiek, kiek jie susiję su ieškove:

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/413/CFSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39),

2010 m. liepos 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 668/2010, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui 7 straipsnio 2 dalis (OL L 195, p. 25),

2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2010/644/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413 (OL L 281, p. 81),

2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 (OL L 281, p. 1).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.