Language of document : ECLI:EU:F:2012:177

ORDONANŢA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE (Camera a doua)

5 decembrie 2012 (*)

„Rectificare a ordonanţei”

În cauza F‑50/12,

având ca obiect o acţiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a,

Cătălin Ion Ciora, cu domiciliul în Bucureşti (România), reprezentat de
M. Bondoc, avocat,

reclamant,

împotriva

Comisiei Europene,

pârâtă,

TRIBUNALUL FUNCŢIEI PUBLICE (Camera a doua),

compus din doamna M. I. Rofes i Pujol (raportor), preşedinte, doamna I. Boruta şi domnul K. Bradley, judecători,

grefier: doamna W. Hakenberg,

pronunţă prezenta

Ordonanţă

1        La 16 noiembrie 2012, Tribunalul a pronunţat ordonanţa de inadmisibilitate vădită în prezenta cauză.

2        În conformitate cu articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, Tribunalul poate, din oficiu sau la cererea unei părţi, să rectifice erorile materiale sau inexactităţile vădite.

3        În speţă, Tribunalul a constatat că în versiunea în limba de procedură, în prima parte a punctului 22 din ordonanţă, figurează o eroare materială. În această privinţă, primele trei date care indică anul „2010” trebuie înlocuite prin anul „2011”.

4        Potrivit articolului 84 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, se impune rectificarea în acest sens a erorii materiale care figurează în prima parte a punctului 22 din ordonanţă.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL FUNCŢIEI PUBLICE

(Camera a doua)

dispune:

1)      Prima parte a punctului 22 din Ordonanţa din 16 noiembrie 2012 se înlocuieşte, în versiunea română, cu următorul text: „În prezenta cauză, reclamaţia, care poartă data de 1 iunie 2011, dar a cărei dată de introducere nu rezultă din dosar, a fost înregistrată de EPSO la 7 iunie 2011. În absenţa unei decizii explicite a autorităţii împuternicite să facă numiri (denumită în continuare «AIPN») ca răspuns la această reclamaţie în termenul de patru luni prevăzut la articolul 90 alineatul (2) din statut, o decizie implicită de respingere a intervenit după patru luni, şi anume la 7 octombrie 2011”.

2)      Originalul prezentei ordonanţe se anexează la originalul ordonanţei rectificate. Se face menţiune despre această ordonanţă pe marginea originalului ordonanţei menţionate.

Luxemburg, 5 decembrie 2012.

Grefier

 

       Preşedinte

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Limba de procedură: româna.