Language of document :

Tožba, vložena 26. novembra 2012 - Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

(Zadeva C-538/12)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Hetsch, A. Tokár in D. Kukovec)

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

Komisija predlaga Sodišču, naj:

ugotovi, da Republika Slovenija s tem, da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive 2009/81/ES2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES ali ker v vsakem primeru o teh predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 72(1) navedene direktive.

Republiki Sloveniji na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 7.038, 72 evrov na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe v tej zadevi.

Republiki Sloveniji na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos direktive se je iztekel 21. avgusta 2011.

____________

1 - UL L 216, str. 76.

2 - UL L 134, str. 1.

3 - UL L 134, str. 114.