Language of document :

Sag anlagt den 3. november 2012 - ZZ mod KHIM

(Sag F-125/12)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation sagsøgerens bedømmelsesrapport for 2011 og af den afgørelse, hvorved de mål, som han skal opnå, fastsættes, samt en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport (Appraisal Report) for 2011 i dennes affattelse af 1. februar 2012 samt af sagsøgtes e-mails af henholdsvis 2. februar 2012, kl. 14:51 og 2. februar 2012, kl. 15:49, for så vidt som KHIM's mål for sagsøgeren for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 er fastsat deri.

KHIM tilpligtes at betale sagsøgeren en passende erstatning efter Personalerettens skøn for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han er blevet forvoldt.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________