Language of document :

3. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus OHMI

(Kohtuasi F-125/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHMI)

Hagi ese ja sisu

Hagejat puudutava 2011. aasta hindamisaruande ja eesmärkide seadmist käsitleva otsuse tühistamise nõue ning kahju hüvitamise nõue

Hageja nõuded

Hageja palub:

tühistada hagejat puudutav 2011. aasta hindamisaruanne (Appraisal Report) 2. veebruari 2012. aasta redaktsioonis ning 2. veebruaril 2012 kell 14.51 ja kell 15.49 kostja saadetud e-kirjad selles osas, milles need sisaldavad OHMI määratud eesmärke hageja jaoks ajavahemikuks 1. oktoobrist 2011 kuni 30. septembrini 2012;

mõista OHMI-lt hageja kasuks välja hüvitis hagejale tekitatud moraalse ja mittevaralise kahju eest summas, mille sobiva suuruse otsustab kohus;

mõista kohtukulud välja OHMI-lt.

____________