Language of document :

16. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-140/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat R. Duta)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada keeldumine rahuldada kordustaotlus, mille hageja esitas komisjonile, sooviga tutvuda teatavate küsimustega, mis talle esitati avaliku konkursi EPSO/AD/230 231/12 eelvalikumenetluses.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsus, millega keelduti rahuldamast hageja esitatud kordustaotlust dokumentidega tutvuda;

vajalikus ulatuses ja eeskätt niivõrd, kuivõrd on selgelt tegemist otsusega, tühistada EPSO 20. juuli 2012. aasta otsus, millega keelduti hagejale edastamast seitset neist küsimustest, mis esitati avaliku konkursi EPSO/AD/230-231 eelvalikumenetluses;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________